Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

AMMOS RESTO, Switzerland

ΕΛΒΕΤΙΑ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ
ΤΙΚ ΤΑΚ ΤΙΚ ΤΑΚ
ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ !!!
30/12, 31/12 & 1/1