Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

WEEKLY SUMMER GIGS12/8/19 - Monday - Sax Cafe Loutraki - Issi Moon, 21:00
13/8/19 - Tuesday - La Paya Loutraki - Issi Moon, 21:30
14/8/19 - Wednesday - Sax Cafe Loutraki - Issi Moon, 21:00
15/8/19 - Thursday - La Paya Loutraki - Issi Moon, Panos Petrakis, 21:30
16/8/19 - Friday - Ippokampos Almirri - Issi Moon, 21:00
17/8/19 - Saturday - Alkyon Resort Vrahati, Issi, Panos Petrakis, 21:00
18/8/19 - Sunday - Ippokampos Almirri - Issi Moon, 21:00