Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

SAX 10/10/15 - KARAOKE NIGHT

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΡΕΣ ΜΟΥ !!!!